Помощ Останалите реализират предимствата на Лъчезар ДиневРумяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация

Автори Флагмани Либерали, а какво ще кажете да узаконим браковете между хора и... Веселин ВАСИЛЕВ

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация

We use cookies to make sure that we give you the very best expertise on our Site. If you continue to use This web site We're going to think that you are proud of it.Alright

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА; Относно политиката за безопасността на пътната инфраструктура в Република България и напредък по ремонтните дейности по републиканската пътна мрежа

Със специална тържествена церемония ще бъде открита новата академична година в Югозападния университет “Неофит Рилски” в Благоевград.

Предвижда се Комисията за регулиране на съобщенията да е националният контролен орган, осъществяващ надзора върху дейността на доставчиците на удостоверителни услуги. На нея е възложена и дейността по създаването, поддържането и публикуването на националните доверителни списъци на лицата, предоставящи удостоверителни услуги и квалифицирани удостоверителни услуги.

Завършихме много тежката процедура за благоустрояването на парк Славеева река, живот и здраве ще започнем напролет

Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите

ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно северозападен here район на България, политика относно пътната инфраструктура

Председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова обясни, че с промените се създава възможност данъчната администрация да търси отговорност, когато фирми прехвърлят дяловете си на социално слаби лица.

Employing diverse facts, we analysed seventy two main Worldwide cities, ranking them with regards to getting eco-friendly and livable.

КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Първокурсничката в специалност „Българска филология“ Биляна Борисова се обърна към преподавателите и гостите с думи на благодарност и отбеляза, че се гордее, че е приета в престижно висше училище като Югозападния университет. Поздрав към студентите отправи и зам.-министърът на правосъдието – Десислава Ахладова, която също е възпитаник на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *